Jak použít nastavení pro jiný skin vozu stejného typu

Bude potřeba přizpůsobit názvy odkazující na model jiného skinu.

Pro jiný skin modelu lokomotivy

Otevřít soubor s nastavením .eng a zde přepsat názvy následujících hodnot.
Název je zpravidla shodný s názvem modelu skinu. dáme vyhledat a upravíme následujících několik parametrů:

Wagon ( stary_nazev na Wagon ( novy_nazev
WagonShape ( stary_nazev.s ) na WagonShape ( novy_nazev.s )
Engine ( stary_nazev na Engine ( novy_nazev
Wagon ( stary_nazev ) na Wagon ( novy_nazev )
Name ( „stary_nazev“ ) na Name ( „novy_nazev“ )

Pro jiný skin modelu vagónu

Otevřít soubor s nastavením .wag a zde přepsat názvy následujících hodnot.
Název je zpravidla shodný s názvem modelu skinu. dáme vyhledat a upravíme následujících několik parametrů:

Wagon ( stary_nazev na Wagon ( novy_nazev
WagonShape ( stary_nazev.s ) na WagonShape ( novy_nazev.s )
Name ( „stary_nazev“ ) na Name ( „novy_nazev“ )

Teoreticky a v řadě případů i prakticky jde změnit i model jiného autora, jedná-li se o stejný typ vozidla. V tom případě půjde i o změnu rozměru modelu.
Bude třeba upravit i hodnoty v parametrech
Size (X Y Z) a InertiaTensor (Box (X Y Z-0.3).
Rozměr nového modelu lze zjistit např. v prohlížeči ShapeView klávesou Ctrl+C.

Má to však háček. Má-li nový model nějaké osvětlení, nejspíše se změní i pozice těchto světel. A to znamená již složitější úpravu v podobě nových definic světel.