Návody

Parametry nastavení – popis všech parametrů souboru nastavení .eng nebo .wag na pokračování.
Jak změnit nastavení .eng a .wag pro jiný skin, případně model.
Manuál pro nastavení brzd dokument metody nastavování parametrů brzd v souborech .eng a .wag s popisem dílčích parametrů.
Nastavení barevné syntaxe parametrů souborů .eng, .wag a .cvf pro editor PSPad. Obsah archívu nakopírovat do složky \PSPad\Syntax\. Otevřený soubor s nastavením má barevně zvýrazněné parametry pro OR a tučně pro MSTS při zapnuté funkci Zvýraznění syntaxe.