OpenRails vs. nové a staré nastavení vozidel

S používáním nového nastavení .eng a .wag souborů se musí vyrovnat i samotný simulátor Open Rails.

Programátoři totiž od počátku počítali a stále počítají s vozovým parkem převzatým z trainsetu pro MSTS. Open Rails se při načtení engu takového vozidla okamžitě nehroutí a dokáže jej použít. Výsledek však nemusí vždy odpovídat představám o reálném chování vozidla. Open Rails řadu původních parametrů pro MSTS již nepoužívá a prostě je ignoruje. A další zase ve výpočetním modelu simulace používá odlišným způsobem než MSTS.

Aby původní vozidla nezůstala úplně mimo hru, udělali programátoři Open Rails jistá opatření. Přímo do simulátoru zabudovali řadu funkcí, které jsou nezávislé na hodnotách parametrů v souborech nastavení.

Na kartách Obecné, Simulace a Experimentální v Nastavení OR lze potom „na tvrdo“ nastavit řadu funkcí a vlastností chování vozidel a tím obejít  jejich nesprávné nastavení v souborech .eng a .wag. OK, řada vozidel z MSTS má tak šanci se vrátit zpět do hry.

Má to však jeden zásadní háček. Všechna tato nastavení jsou jednotná a tím pádem se projeví stejné chování jak u malé a lehké drezíny, tak třeba u těžké 6-ti nápravové lokomotivy. A pokud má vozidlo napsaný svůj .eng nebo .wag přímo na míru pro OR, nastává problém. Open Rails má totiž svoje vlastní nastavení nadřazená těm zapsaným v souborech vozidel. To lze obejít tím, že se tyto funkce ve vlastnostech OR postupně zruší (např. zrušením zaškrtnutí).

Z těchto důvodů je ovšem problematické držet trainset, který obsahuje dohromady vozidla s nastavením upraveným na míru OR a původním pro MSTS. Podle výše uvedeného bude vždy správně fungovat buď jedna nebo druhá část.

Nyní popíšu, co je potřeba udělat k správnému fungování vozidel, která mají nastavení napsaná přímo pro Open Rails:

Záložka Obecné

Rychlost plnění brzdového potrubí na 1000 psi/s (tato vysoká hodnota donutí OR brát si hodnotu uvedenou v engu)

Záložka Simulace

pokročilý model adheze (aby bylo možné docílit skluzu při rozjezdu)

Záložka Experimentální

načtení DDS textur přednostně před ACE  (preferovaný formát textur u modelářů)
opravit sporné brzdné parametry (jde o další vozidla, která by mohla mít špatně nastavené parametry brzd. OR automaticky upraví parametry nebo kolize mezi hodnotami parametrů)
adheze úměrná dešti, sněhu mlze
faktor korekce adheze 100%
náhodná změna faktoru adheze 10%
těmito třemi volbami jde docílit funkčnosti skluzu a smyku v závislosti na aktuálních podmínkách.

Není-li uvedeno jinak, jsou veškerá nastavení vozů a hnacích vozidel provedena pro brzdící režim P. To je hlavně z důvodu vzájemné kompatibility různých vozidel.
Nastavení pro brzdící režim G není problém, ale mezi brzdícími režimy se nedá za běhu přepínat. Znamená to tedy, že pro brzdící režim G by muselo být samostatné nastavení vozidla. Vozidlo takto nastavené může být použito zase jen se stejně nastaveným vozidlem a proto je toto speciální nastavení brzdícího režimu G limitující.
Brzdící režim R U špalíkových brzd se brzdí odlišnými silami, podle aktuální rychlosti. A to neumí zatím OpenRails věrohodně simulovat. U kotoučových brzd už možnost je, ale se stejnými důsledky jako v případě brzdícího režimu G.
Nastavení pro EP (elektro-pneumatickou) brzdu se teprve učím a je zatím ve vývoji. Po zvládnutí tohoto systému by nastavení EP brzdy bylo použito pro elektrické a motorové jednotky, rychlíkové lokomotivy a rychlíkové vozy.