Motorové lokomotivy

  Lokomotiva řady 710
Nastavení pro lokomotivu 710.682-6 na model ČSD T334.0 (III.release) z Pikku Locomotive Works. Součástí je zjednodušený model pro pohled z 2D kabiny.
Směrování kabiny: Kabina je součástí nastavení, je upravená pro pohled na kapoty modelu.
Směrování zvuků: Balík zvuků pro motorové lokomotivy od Jacka.
/ Lokomotiva řady 718 / TA436.0
Nastavení na modely lokomotivy Jardy Skůry. Balíček zahrnuje jak nastavení v hybridním režimu (aku + diesel-elektrický), tak pojezdový režim (diesel-elektrický). V hybridním režimu je nutno pro rozjezd „zvednout“ fiktivní sběrač (P) a zapnout hlavní vypínač (O).
Směrování kabiny: Kabina je směrována na podobnou kabinu řady 730 od Wincek007. Není upravena na průhled na vlastní kapoty (později).
Směrování zvuků: Balík zvuků pro speciální vozidla od Jacka. Dieselový motor se ve všech režimech zapíná klávesou V.
Lokomotiva řady 725.2
Nastavení pro skin lokomotivy 725.247-1. Originální model na stránkách O. Janiše není již veřejně dostupný, je tedy součástí balíčku.
Směrování kabiny: Kabina je součástí nastavení, je upravená pro pohled na kapoty modelu.
Směrování zvuků: Balík zvuků pro motorové lokomotivy od Jacka.