Motorové vozy a jednotky

Všechna nastavení motorových vozů a jednotek mají dle možností všechna dostupná rozšíření pro Open Rails. Většinou výkon řízený dle tabulky trakčních charakteristik (podle dostupnosti grafu trakčních charakteristik, brzdění EDB podle křivky dle dostupnosti a automatickou regulaci rychlosti ARR (má-li skutečný vůz).

Všechna nastavení jsou napsány zcela nově, využívají všech dostupných parametrů Open Rails pro danou kategorii vozidla.

 Motorový vůz ČSD M152.0                                                                          26.12.2022
 
Nastavení pro motorový vůz M152.0002 na modelu od Pikka a s texturami Hynka Posselta. Nastavení jsou jak ve variantě se strojvedoucím, tak bez strojvedoucího pro soupravy s vícečlenným řízením. Protože zvuky vozu umožňují studený start, mají vozy rozšířené funkce zapínání baterie a řízení pultu. OR dosud nezná hydromechanický přenos výkonu, použito je proto nastavení ekvivalentní diesel-elektrické přizpůsobené na výkony převodovky Praga 2M70 a s původní trakční charakteristikou hydromechanického přenosu výkonu. Jako bonus navíc je přidáno otvírání dveří a teplovzdušné topení podle OR-CZ (použití ve standardním OR 1.5 to nijak neovlivní).
Směrování kabiny: Kabina je součástí balíčku a je upravená Icíkem pro použití v OR.
Směrování zvuků: Použity jsou zvuky z balíku pro motorové vozy pod OR od Jacka  s úpravou studeného startu a novějších funkcí OR.
 Motorový vůz ČD řady 809                                                                            25.12.2022
 
Nastavení pro motorový vůz řady 809 na poslední verzi modelu od Pikka. Vozem je  809.342-9. Nastavení jsou jak ve variantě se strojvedoucím s možností přecházení stanovišť, tak bez strojvedoucího pro soupravy s vícečlenným řízením. Protože zvuky vozu umožňují studený start, mají vozy rozšířené funkce zapínání baterie a řízení pultu. Protože OR dosud nezná hydromechanický přenos výkonu, používá nastavení ekvivalentní diesel-elektrické přizpůsobené na výkony převodovky Praga 2M70 a s původní trakční charakteristikou hydromechanického přenosu výkonu. Jako bonus navíc je přidáno otvírání dveří a teplovzdušné topení podle OR-CZ (použití ve standardním OR 1.5 to nijak neovlivní).
Směrování kabiny: Kabina je součástí balíčku a je upravená Icíkem pro použití v OR.
Směrování zvuků: Použity jsou zvuky z balíku pro motorové vozy pod OR od Jacka  s úpravou studeného startu a novějších funkcí OR.
Motorový vůz ČSD řady M284.1                                                                 21.8.2022
 
Nastavení pro poměrně málo známý motorový vůz ČSD řady M284.1 I.I série z produkce Královopolských strojíren. Autorem modelů  je Tax. Nastavení obsahuje čtyři varianty vozu z různých obdobích dodávek.  Vůz má diesel-elektrický přenos trakčního výkonu s pokročilými funkcemi Open Rails.
Směrování kabiny: Model této řady vlastní kabinu nemá. Kabina je součástí balíčku (upravená kabina od Martense pro řadu M273.0)
Směrování zvuků: Použity jsou zvuky předchozí typové řady M273.0 z balíku pro motorové vozy pod OR od Jacka.