Motorové vozy a jednotky

Všechna nastavení motorových vozů a jednotek mají dle možností všechna dostupná rozšíření pro Open Rails. Většinou výkon řízený dle tabulky trakčních charakteristik (podle dostupnosti grafu trakčních charakteristik, brzdění EDB podle křivky dle dostupnosti a automatickou regulaci rychlosti ARR (má-li skutečný vůz).

Všechna nastavení jsou napsány zcela nově, využívají všech dostupných parametrů Open Rails pro danou kategorii vozidla.

 Motorový vůz ČD řady 842                                                                             29.7.2021
 
Nastavení pro dvojici motorových vozů ČD 842.034-1 a 842.035-8 známé také pod přezdívkou kvatra. Modely pochází od Davida Vašici. K dispozici jsou varianty se strojvedoucím i bez (pro dvojčlen) a obrácená verze. V nastavení jsou odzkoušené některé nové funkce standardního OR/MG.
Směrování kabiny: Kabina je součástí balíčku po drobných úpravách. Autorem původní kabiny pro řadu 842 vč. pohledu cestujícího (interiér) je Ondra Janiš.
Směrování zvuků: Pro motorové vozy pod OR od Jacka.
 Motorový vůz ČSD řady M274.0                                                                 24.2.2021
 
Nastavení pro dvojici motorových vozů ČSD M274.005 a M274.007 zvaných Modré šípy. Modely pochází od Jardy Skůry. Kvbůli absenci kabiny jsem sáhl  po variantě pro M273.0 a částečně tomu přizpůsobit i řízení vozu. 
Směrování kabiny: Kabina je součástí balíčku pro drobné úpravy. I tak se jedná o z nouze cnost a pokus o napodobení. Kabina totiž původně patří vozům M273.0
Směrování zvuků: Pro motorové vozy pod OR od Jacka.
Motorový vůz ČD řady 843                                                                             25.1.2020
Nastavení pro model motorového vozu 843.014-2 od Jiřího Tovačovského.
Směrování kabiny: Kabina pro řadu 843 od Jacka. Existuje ještě novější kabina z Česko-slovenského trainsetu od Wincka. Netestováno.
Směrování zvuků: Pro motorové vozy pod OR od Jacka.