Motorové vozy a jednotky

 Motorový vůz ČD řady 842                                                                             29.7.2021
 
Nastavení pro dvojici motorových vozů ČD 842.034-1 a 842.035-8 známé také pod přezdívkou kvatra. Modely pochází od Davida Vašici. K dispozici jsou varianty se strojvedoucím i bez (pro dvojčlen) a obrácená verze. V nastavení jsou odzkoušené některé nové funkce standardního OR/MG.
Směrování kabiny: Kabina je součástí balíčku po drobných úpravách. Autorem původní kabiny pro řadu 842 vč. pohledu cestujícího (interiér) je Ondra Janiš.
Směrování zvuků: Pro motorové vozy pod OR od Jacka.
 Motorový vůz ČSD řady M274.0                                                                 24.2.2021
 
Nastavení pro dvojici motorových vozů ČSD M274.005 a M274.007 zvaných Modré šípy. Modely pochází od Jardy Skůry. Kvůli absenci kabiny jsem sáhl  po variantě pro M273.0 a částečně tomu přizpůsobit i řízení vozu. 
Směrování kabiny: Kabina je součástí balíčku pro drobné úpravy. I tak se jedná o z nouze cnost a pokus o napodobení. Kabina totiž původně patří vozům M273.0
Směrování zvuků: Pro motorové vozy pod OR od Jacka.
Motorový vůz ČD řady 843                                                                             25.1.2020
Nastavení pro model motorového vozu 843.014-2 od Jiřího Tovačovského. V nastavení jsou odzkoušené některé nové funkce standardního OR/MG.
Směrování kabiny: Kabina pro řadu 843 od Jacka, upravená pro použití v OR s dalšími funkcemi . Existuje ještě novější kabina z Česko-slovenského trainsetu od Wincka. Netestováno.
Směrování zvuků: Pro motorové vozy pod OR od Jacka.