Osobní vagóny

   Vůz MÁV-START Apmz                                                                       14.9.2019
 
MÁV-START Apmz s nastavením na model z balíku z maďarských stránek V43 1048. Balíček má přidán interní pohled.
Vůz ČD B249 a B256                                                                                                                                                                  1.9.2019
ČD B249 s nastavením na modely O. Janiše a B256 s nastavením na Kankův repaint. Odkazy na modely u O.Janiše již nejsou funkční a jsou proto součástí balíčku. Vozy mají nastavení pro el.vlakové vytápění, klimatizaci,  jízdní odpory a vykolejení.
Vůz ČD Ampz146                                                                                                                                                                   29.8.2019
ČD Ampz146 s nastavením na model Jiřího Tovačovského ze stránek Jardy Skůry. Vozy mají nastavení pro el.vlakové vytápění, klimatizaci,  jízdní odpory a vykolejení.