Osobní vagóny

  Vozy ZSSK Bmeer                                                                                          14.1.2021
 
Nastavení pro trojici vozů ZSSK Bmeer. Jde o repainty maďarského autora Vonder na model Rado Rabatina. Autoři modelu i repaintu jsou již nečinní, model i textury jsou součástí balíčku.
  Vůz ČSD Ara                                                                                                     25.12.2020
 
Nastavení pro jídelní vůz ČSD Ara (kořistní WR4ü-39). Autorem modelu je Torsten Drabe, repaintu potom já. Vůz má elektrické i parní topení a je v provedení pro III.ep. po roce 1945  (měchy, petrolejové lampy). 
  Vůz ČSD WR                                                                                                     25.12.2020
 
Nastavení pro jídelní vůz ČSD WR 439  (ex. Ara). Autorem modelu je Torsten Drabe, repaintu potom já. Vůz má elektrické i parní topení a je v provedení pro IV.ep. s přeznačením po roce 1957  (návalky, petrolejové lampy).