Osobní vagóny

Vůz ČSD Balm 70 54 20-01 013-8 (ex. Calm 4-7028)                              9.11.2019
Vůz Balm 70 54 20-01 013-8 je Danovým repaintem na model Jardy Skůry. Představuje poslední podobu této řady vozů, před jejich definitivním vyřazením. Vozy se používaly pro účely vojenských transportů. 
Vůz ČSD Calm 1936                                                                                             9.11.2019
Vůz ČSD Calm z roku 1936 III. série vyrobená k Modrým šípům řady M274.0. Nastavení na model Jardy Skůry, který jej vydal společně s vozem M274.0 (přibude později).
Rychlíkový vagón běloruských železnic řady WLABm                       28.10.2019
 
Bč WLABm
pozn.: protože původní model pochází odněkud z ruského webu, těžko dohledat původního autora. Archiv tedy obsahuje kompletní model a textury.