Osobní vagóny

  Vozy ČD Beer                                                                                                      20.11.2021
 
Nastavení pro modernizované vozy řady Beer273 ČD . První model a repaint pochází od Dema a druhý model a repaint od Ondry Janiše. Vozy jsou nastaveny s el. vytápěním napájeným z hnacího vozidla.
  Vozy ČD Bee                                                                                                        20.11.2021
 
Nastavení pro modernizované vozy řad Bpee239 a Bpee247 ČD . První repaint pochází od Ronatha a druhý model a původní repaint od Rado Rabatina. Vozy jsou nastaveny s el. vytápěním napájeným z hnacího vozidla. U modernizované verze Bee239 i s klimatizací.
  Vozy ČD Bdt                                                                                                           7.11.2021
 
Nastavení pro vozy řady Bdt279 a Bdt280 ČD . Původní model pochází od Ondřeje Janiše a stejně tak repaint typu 280, zbývající dva repainty typu 279 pochází z trainsetu BP. Vozy jsou nastaveny s el. vytápěním napájeným z hnacího vozidla.