Osobní vagóny

  Vůz ČD Bvt                                                                                                          3.12.2021
 
Nastavení pro vůz řady Bvt453 ČD . Autorem původního modelu vozu BDs je Ondřej Janiš. Repaint jsem kdysi vytvořil sám. Vozy jsou přestavbou určenou pro přepravu jízdních kol s nakládacím zařízením. vyrobeno fi. ATECO v počtu 2 ks. Modelově jde o polofikci, vůz detaily zcela neodpovídá skutečné předloze. Vůz je nastaven s el. vytápěním napájeným z hnacího vozidla.
  Vozy ČD Btu                                                                                                          3.12.2021
 
Nastavení pro dvojici přípojných úzkorozchodných vozů řady  Btu590. Původní model pochází od Ondřeje Janiše a repainty jsou dílem Jacka (a samozřejmě také zvuky všech osobních vozů zde).
  Vozy ČD Btn                                                                                                          3.12.2021
 
Nastavení pro přípojné vozy řady Btn752 a Btn755 ČD. Autorem obou původních modelů vozů Bdt je Ondřej Janiš. První řada byla postavena pro účely zkoušek motorových vozů řady 842. Druhá řada je potom přípojný vůz motorových vozů 852 a 853.